سنگ اندازان درراه پیشرفت در اقغانستان !

در حالیکه کشور اریانای باستان پس از یک خطر انحلال حتمی دشمنان چون تازی و انگلیس و پاکستانی

به سلامتی جان سالمی برده !دشمنان مرزو بوم ما چه داخلی  و چه خارجی هنوز که هنوز است دست ار

تخریب و توطئه بر نداشته و همواره میخواهند تا هر چه زودتر بتوانند این سرزمین غیوران آریایی را دوباره

به بدبختی و اضمحلال قرار دهند ! مسکین یار و یا طوطئه گر (کریتیف) خطاب و شیخ آصف محسنی و قانونی و  لینا گک (روزبه) همه و همه که سرشار از نیرنگ فتنگی و جهالت و خرافات استند میخواهند

از راه های قدرت و یا مطبوعات و خبر رسانی دامن میهن عزیز را آلوده سازند ! همه چیز در حالت تغییر است ! مردمان ما باید بدانند ! و فرصت ایکه پیش آمده آنرا باید غنیمت بدانند و در صدد باشند تا به جای

همکاری با نیروهای تخریب کننده! خود سرنوشت خویش را بدست خود بگیرند و هر انکسانیکه بیهوده

سرایی میکنند و هنوز هم ذهنیت های جوانان مارا به اغفالگری میکشانند ! آنها را شناخته و هرگز فریب این جنایکاران فرهنگی و انسانی و تاریخی مارا نخورند و آینده خویش را درخشان بسازند ! بدرود !  

/ 3 نظر / 10 بازدید
راستگو

خوب این اقای مسکینیار که به راستی به همه بد میگه. دیگرایش هم به مه مربوط نیست ولی این گک بیچاره چی کده

راستگو

میتونی بهم بگی که چه جوری میتونم با خانم لینا روزبه تماس بگیرم من یکی که خیلی ازش خوشم می اد کلاس ما زنای افغان را برده بالا

شاه ولی

لینا جان زنده بادبهترین نطاق ما که ما ره پیش کلگی روی سفید کرده