واقعیت ائدولوژی ها در قرن ــ ۲۱ ــ

از نقطه نظرائدولوژیکی در میان مردمان کره خاکی ما ۳ رکن کاملا متفاوت همواره با یکدیگر بر حورد و ستیزه داشته اند که هر کدام از این نظرات در جامعه انسانی ما خواستار آن بوده اند که تمامی عقاید خودش را در جامعه تحمیل کرده و محالفین خودش را به هر طرفندی که شده سر کوب و نا بود کنند  !

۱ ـ   نظریه ائدیالستی ( طرقداران این نظریه معتقد استند که هر چیزی که در تخیل و اندیشه ما میگذرد بدون تردید و آزمایش آن را پذیرفت و عمل کرد و خارج از حیات ما حیات دیگری وجود دارد واقعبت عینی معنی و مفهومی ندارد  پیدا کننده همه چیر  خذا است و خدا آن نیروئی است که به چشم نمیخورد لمس نمیشود و جنسیت آن را نمبتوان دانست ,فقط میشه به دلیل عقل و برهان  آنرا پزیرفت .) این نظریه ادعا دارد که انسان از آب جهنده پیداشده که از کمر و استخوانهای سبنه بیرون می آید .{ آیه ۴و۵ و۶ سوره الطارق صفحه ۵۹۱ الفرانالحکیم } همچنان همین نظریه در مورد زنان توصیه دارد که ( زنان کشت و زار های تان استند هر طور خواستید  در آن وارد شوید { آیه ۲۲۲ سوره البقره صفحه ۳۵} در هر حال همین نظریه دستور دهنده کشتار مخالفین و به غنیمت گرفتن اموال مخالقین و به کنیزی گرفتن زنان دشمنان این نظریه است . برخی گروه های عصر حاضر ( ۱ - طالبانی  که چند وقت در افغانستان حکومت ظالمانه ای داشتند  ۲ - آخوند های یا ملایان جمهوری اسلامی ایران  که ملیون ها انسان را قتل کرده اند ۳ مجاهدین اسلامی دوران نبرد با کمونست های روس در جنگ بودند .بعد از خروج نیرو های روس از افغانستان  بر سر قدرت از خون مردم  بیگناه,از کشته پشته ساختند. ۴ - ملایان جماعت اسلامی پاکستان که جز ترور قتل آدم رباعی و اغفال کودکان کاری ندارند .۵ - بریتش مسلم که در مساجد  به جای انسان ساختن تروریست میسازند ۶ - عربها که دوزدی آشگارا دارد و به بهانه حج سالانه جیب ملیونها انسان بیچاره را خالی میکنند . 

 ۲ ــ نظریه متافیزیکی ( این نظریه تقریبا  جای پا میگذارند که ایدیالیست ها گذاشته اند  اما با اندکی تفاوت / آنها معتقد استند  که ما در یک خطی سیر داریم که به پیش میرویم از تمامی سنت های شریعت پیروی میکنیم لاکن چون در گذشته در مقابل مخالفین نظریه ها که ما بر آن معتقد استیم یرای سرکوبی آنها از وسائل ابتدائی مانند شمشبر و کار و چاقو و تناب و تیل داغ و غرب و غراب استفاده میکردند با بمبان آمدن شرایط مدرنیز فرصت ان رسیده که بجای شکنجه دادن مخالفین به اشکال مختلف کافیست با یک مرمی (گلوله) شرش را خلاص سازیم , طرفداران این نظریه  جون فرزندان ایدیالیست فرصت طلبان و تخیل پردازان استند,  معتقد استد که در شرایط مدرن چون توقوعات زیاد است و هم ذهنیت انسانها رشد یافته  در سیستم حکومت دین از سیاست جدا باشد لاکن در تحت قوانین شریعت ارستو سقراط  نیچه ایگل و شریعتی و بلخی ووو...                       

  گروپ هایکه در این راستا عمل دارند مهمترین آن مجاهدین خلق ایران فرزندان بازاریان و خرده بورپوازان ایرانی استند که سر سختانه در مقابل تئوکرات های جچمهوری اسلامی ( پدران سکه )خود نبرد دارند . این گروه کارهای تشریفاتی و تظاهر و سمبولیک بیشتر دارند و عمل و تئوری ایشان باهم تفاوت دارند . در ظاهر صحبت های مبترقیانه و  پیشرفته  میزنند  اما در عمل با ایدیالیست های معاصر  تفاوتی چندانی ندارد.

۳ ــ نظریه ماتریالیستی ( واقعیت گرا یا ماده گرا ) طرفداران این نظریه معتقد بر تغییر و تکامل در حیات  و گذر از مرحله ای به مرحله ای را اجتناب نا پذیرمیدانند ,این نظریه که بر اساس  ماده و واقعیت عینی بنا نهاده شده  و بر تقویت اقتصادی از هر چه بیشتر توجه داشته و هر چیز را بر اساس ساینس و فلسفه اعیار مینماید ,این ترتیب که !

    ( فلسفه دانش قوانین عام است بر کلیه ای دگر گونی های طبیعت , جامعه و اندیشه بشری )

 یعنی بر اساس دانش واقعی فعالیت گسترده و قوی واجتناب از خرافاب و سفسطه سراهی  و با چشم بصیرت و مغز فعال قادر خواهیم شد در ذ هن ما , کار و فعالیت مان ,و جامعه مان ,و در کل در حیات زندگی هر زنده جانی تغییرات اساسی و بنیانی و پیشرفته ایجات سازیم .

 بنا بر این ما میرسیم بر اصل حیات نو و زندگی نوین که آیا در این مرحله اساس از زندگی مان چه راهی خواهد توانست سهولت در کار و زندگی مان به وجود بیاورد ؟ آیا   

برمبنای نظریه تخیل پردازان که از غیب صحبت دارند و زنان را مثل کالا معامله میکنند / یا بر میانه روان و دو رو متاقیزیسنها  ها که ترجیح میدهند انسانها را به جای تناب انداختن بر گردن آنها با یک گلوله کارش را ساخت /ویا بر آنهایکه به تقویت اقتصادی جامعه توجه دارند و خوشبختی را در این دنیا برای انسانها میخواهند و بر آن باورند که بعد از مرگ هیچ چیز برای مرده گان تاثیر نمیداشته باشد .

   دوست عزیز شما در چه نظر استید ؟  آیا راهی دگری ام    است ؟ ....

 

پیام های دیگران ( بایگانی شده )        link        یکشنبه، 10 اردىبهشت، 1385 - همراز


تصورات واهی!به واقعیت  ها اگر بیغرضانه از دریچه عقلانی بنگریم ! خواهیم متوجه شد که دین و مزهب جزوسیله ای چاپیدن مظلومین توسط سرمایه داران چیزی دیگری نمیباشد:

دین و مزهب رمز تجاری است کهچپاولگران و سود جویاندر هر زمای به اشکال گوناگونی در میان

اقشار مختلف( محروم و مظلوم )جامعه بشری رول بس تخریب کننده ایرا بازی نموده ,و به آسانی

توانسته آنطوریکه مائل بوده اند استفاده های نا مروتانه ای داشته باشند .

ــ     و اما با چه انگیزه ای توانسته اند تا به اهداف خویش برسند ؟  یکی از انگیزه های آن

قدرت تصوری کلمه خدا میباشد .

استند انسانهائیکه قدرت تصوری را خدا مینامند ,بدون آنکه خود عقل و شعوری خود را بکار گرفته

باشند ,تصوری و تخیلی بر آنچه دیگران برایش بریده و دوخته اند قناعت میکند ,و شاید تا آن

هنگامیکه نفس در سینه دارند با جان و دل از آن دفاع کرده و با هرچه غیر از آن باشد قویعا

مخالفت میکنندو زندگی را چز در قالب آن در چیز دیگر نمینگرند !

ــ      و برای این گونه افراد باید گفت ! وجود هر چه که بستگی به تصور و تخیل باشد ,وانمود کردن

تنبلی افرادی است که به خود زحمت نمیدهندتا واقعیت ها را درک کنند ,آکاه شوند و از زندگی درست

انسانی لذت ببرند , و نیز در میان آنها استند ! افراد چالاکی که منافع خودشان را در نا دانی همین افراد

وابسته میدانند , زیرا اگر آن آدم نادان , مطالعه کند و درک واقعیت نمائید , خوب در آن صورت آن

شخص مفتخور دیگر نمیتواند جیب آدم های جاهل را خالی کند ,زیرا آدم جاهل وجود ندارد ,و طبعیتا

آن شخص مفت خور خود مجبور میشود تا عرق بریزد ,کار کند و از حاصل زحمت خویش تغذیه شود .

مسلما !  یکی از فرضیات مهم که ما را به موفقیت های شایانی میرساند !

آنست  تا هر قدمیراکه بر میداریم با ید بر نتیجه آن عمیقا بیندیشیم تا  در نهایت باعث نگرانی و

افسردگی  ما نشودباید خوب فکر کنیم ,خوب تصمیم بگیریم و خوب عمل کنیم .

ــ اگر شخصی با ارگانی به ما رهنماهی میکند ,قبل از همه در مورد آن شخص یا ارگان مطالعه نمائیم که!

کی است ؟ چه است؟ و چه هدفی را دنبال میکند ؟و برای رسیدن به این هدف اول باید خود مطالعه داشته

باشیم ,زیرا تا آن هنگامیکه  نتوانیم در زندگی خود  سواد کافی داشته باشیم ,

طبیعتا بازیچه اهداف شوماین ویا آن خائین و اعوامفریب قرار خواهیم داشت

و هرگز نخواهند گذاشت تا از خیال و تصورات واهینجات یافته و خو 

 

 

پیام های دیگران ( بایگانی شده )        link        یکشنبه، 10 اردىبهشت، 1385 - همراز

 در مقابل هر بیدین یک لامذهب لازمیست !

 

 

پیام های دیگران ( بایگانی شده )        link        شنبه، 9 اردىبهشت، 1385 - همراز

پیراهن و تنبان  ! میراث پاکستان

پیراهن و تنبان میراث خارجی است که  از کوه های سلیمانیه پاکستان  یه کشور ما  صادر شده است .

کشور پاکستان همواره تلاش کرده تا به کشور افغانستان دست درازی کند و به همین منظور قبل از همه پیراهن و تنبان کثیف را به جای لباس های شبک و مفتخر افغانی  جا گذین  کرده اند .

مردم شریف ما باید هر چه زود تر  به فرهنگ اصلی آریائی حویش بر گردند و از فرهنگ های کثیف و عقب افتاده پاکستانی و غیره دوری کنند .

 ــ    موفقیت ما بسته به باز گیری فرهنگ اصلی و غنی آریائی خود ما است .

 3fdeb653.JPG

 

پیام های دیگران ( بایگانی شده )        link        شنبه، 9 اردىبهشت، 1385 - همراز

زندگیدر بحبوحه نا ملایمیت ها

 

پیام های دیگران ( بایگانی شده )        link        پنجشنبه، 7 اردىبهشت، 1385 - همراز
/ 0 نظر / 8 بازدید